آموزش گام به گام خیاطی㋡
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

 

الگوی اولیه ی کت مورد نظر را رسم کنید.

نقطه ی A را در زیر حلقه ، نقطه ی B را در سرشانه ی پشت ، نقطه ی C

 را در سرشانه ی جلو نقطه ی Dرا در خطی عمود به کف حلقه و مماس بر

 حلقه  آستین پشت و نقطه ی E را در خطی عمود به کف حلقه و مماس 

با حلقه آستین جلو علامت بگذارید .  


الگوی آستین دو تکه 

از نقطه ی فرضی صفر خطی عمود به سمت بالا و پایین و خطی در عرض الگو رسم کنید.

0-1 : یک سوم حلقه آستین،از نقطه ی 1 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.

1-2 : یک سوم 0-1 +1سانتیمتر ،از نقطه ی 2 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.

0-3 :یک چهارم 0-1 .

در الگوی بالا تنه EF برابر 3-0 ، نقطه ی F را روی حلقه ی بالاتنه علامت بگذارید.

DG برابر 0-2.

3-4: اندازه ی منحنی CF+ یک سانتی متر در سایز 34تا 40

1/25 سانتیمتر در سایز42 تا 48 

1/5 سانتیمتر در سایز 50تا56

4-5 :اندازه ی منحنی G B + هشت دهم (0/8) در سایز 34تا40

1سانتیمتر در سایز 42تا48

1/25 سانتیمتر در سایز 50تا 56

0-6 : برابر AE

3-7 : 2 سانتیمتر . از نقطه ی 7 خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم میکنیم

7-8 :2سانتیمتر. از نقطه ی 8 خطی عمود و کوتاه به سمت پایین رسم میکنیم 

7-9:سانتیمتر. از نقطه ی 9 خطی عمود و کوتاه به سمت پایین رسم میکنیم 

1-10: بلندی آستین.خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم میکنیم .

نقاط 11و 12 را علامت میگذاریم 

10-13: 3سانتیمتر .از نطقه ی13 خطی عمود در عرض الگو رسم میکنیم

10-14: مچ آستین دو تکه 

7-15 : یک دوم 7-10. از نقطه ی 15خطی عمود در عرض الگو رسم کنید 

خط 8-11 و خط 9-12را با 2سانتی متر اتحنا به سمت داخل اصلاح کنید

6-16 : برابر AG در خط راست + نیم سانتیمتر (0/5)

خط 14-5  و خط 14-16 رای با 2/3(2ممیز 3) سانتیمتر انحنا به خارج اصلاح کنید رسم منحنی بالای آستین :

در یک دوم خط 4-5 ، یک سانتیمتر به خارج الگو بروید

دریک سوم خط  3-4 ،2سانتیمتر به خارج الگو بروید 

در یک دوم خط 6-16 ، 1/5 (یک و نیم ) سانتی متر به داخل الگو بروید 


خط لبه ی آستین :

خط 11-10-14 خط لبه در الگوی روی آستین است 

خط 14-12 خط لبه در الگوی زیر آستین است 


* نقطه ی G نقطه ی موازنه ی پشت و نقاط 16 و 5 نقطه ی موازنه ی آستین در

 پشت می باشد 

نقطه ی F  نقطه ی موازنه بالا تنه جلو و نقطه ی 3 نقطه ی موازنه ی آستین 

در جلو می باشد 

این نقاط رت روی پارچه علامت بگذارید و در هنگام دوخت این نقاط را  روی هم

 قراردهید .

** نقطه ی 4 روی سرشانه و نقطه ی 6 روی خط پهلو قرار میگیرد

 

***در هنگام دوخت خط 15 را در الگوی زیر آستین وروآستین روی هم قرار دهید .
[ پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392 ] [ 19:42 ] [ نمیچه خیاط㋡ ]

 

 

 

از الگوی بالا تنه مورد نظر و استین ساده استفاده کنید

۱ سانتیمتر خط شانه جلو را کم کرده و ۱ سانتیمتر به خط شانه پشت

 اضافه کنید

نقاط ۱و ۲ را ۳ سانتیمتر داخل حلقه ی یقه از شانه های جدید مشخص

کنید

نقطه ی موازنه ی بالا تنه  جلو را ۳ سانتیمتر بالا ببرید

نقاط ۳ و ۴ را روی موازنه ی بالا تنه پشت و جلو علامت بزنید

نقاط ۱ و ۳ را با خطی منحنی به هم وصل کنید

نقاط ۲ و ۴ را با خطی منحنی به هم وصل کنید

الگو را از خط ۱-۳ و ۲-۴  قیچی کنید

 

خط وسط آستین را ۱ سانتیمتر به سمت جلو آستین رسم کنید

نقطه ی موازنه ی جلوی استین را ۳ سانتیمتر بالا ببرید

تکه های  بالا تنه را در کنار منحنی  آستین قرار دهید   بطوریکه در

 نقاط موازنه ومنحنی بالای آستین با هم مماس باشند 

از منحنی بالا ی آستین ۲ سانتیمتر روی خط وسط پایین امده و نقطه ی

۵ را مشخص کنید

خط منحنی از نقطه ی ۵ تا خط سر شانه جلو و پشت را رسم کنید

 آستین را از خط وسط قیچی کنید 

۱ سانتیمتر به خط وسط در قسمت جلو و پشت آستین اوزمان دهید که

 در نقطه ی ۵به صفر برسد

*نکته: اگر بخواهیم آستین از وسط درز نداشته باشد میتوان بعد از

اوزمان دادن دوباره آستین را به هم وصل کنیم و فقط قسمت سرشانه

درز میخورد.


 

آستین رگلان به روش گرلاوین

 

ابتدا الگوی بالا تنه پشت و جلو را اماده میکنیم

در الگوی جلو ی بالا تنه پنس سرشانه را بسته و از نقطه ی (الف)  به

اندازه ی ۲/۱ هلال یقه را جدا کرده  نقطه ی (س) را میگذاریم .

از نقطه ی (ب) به اندازه ی ۲/۱ گودی حلقه ی آستین پایین امده و نقطه ی

(د) به دست می آید.

نقاط (س) و (د) را به صورت هلال به یکدیگر وصل میکنیم

رگلان قسمت جلو به دست می آید

در قسمت پشت بالا تنه از نقطه ی (ز) به اندازه ی ۳/۱ هلال یقه جدا کرده

 و نقطه ی (ش) و  از نقطه ی (ر) به اندازه ی ۲/۱ گودی حلقه آستین

جدا کرده نقطه ی (ت) به دست می آید نقاط (ت) و (ش) را هلالی به هم

 وصل میکنیم

رگلان قسمت پشت به دست می آید

الگو های قسمت پشت و جلو را شماره گذاری کنید (۱-۲)  و (۳-۴ )


 

خطوط (د - س) را از بالا تنه جلو و (ت-ش) را از بال تنه پشت جدا کنید

از الگوی اولیه آستین  استفاده کنید

از خط وسط آستین ۳ - ۵ سانتیمتر پایین رفته و نقطه ی (م) را میگذاریم

خط وسط آستین را به اندازه ی سرشانه بالا میرویم

 از نقطه ی (ص) در حلقه ی جلوی آستین به اندازه ی فاصله ی (ج - د)

 بالا رفته و نقطه ی (ف)را میگذاریم

سپس قطعه ی ۱ بالا تنه را طوری از خط (ب -د) روی آستین قرار میدهیم

که نقطه ی (د) روی نقطه ی (ف) قرار گیرد و بقیه آن روی حلقه ی بالای

 قسمت جلوی استین مماس شود

از نقطه ی (ض) به اندازه ی فاصله ی (چ - ت) جدا کرده نقطه ی (ق)

 را میگذاریم

قطعه ی شماره ۳ از بالا تنه پشت را طوری از خط (ت - ر) روی حلقه

 بالا تنه ی قسمت پشت آستین قرار میدهیم  که نقطه ی (ت) روی

 نقطه ی (ق) و بقیه ان مماس باشد

بین خطوط سر شانه و نقطه ی (م) تشکیل یک پنس میدهد

خطوط (الف - م) و (ز - م) با هم مساوی میباشند

به نقاط (ص -ض )  ۱ سانتیمتر اضافه و به خط لبه ی مچ اضافه میکنیم

فاصله ی هلال  (س - ف - ص ) و (ش - ق - ض ) ۱ انتیمتر از خطوط  

 (س - د -ج ) و (ش - ت - چ) بیشتر میباشد . در موقع دوخت استین

کمی خورد داده میشود

 

*نکته : رسم آستین رگلان روی بالا تنه بستگی به طرح مورد نظر دارد

معمولا نقاط (د) و (ت) مجاور خط کارور قرار میگیرد. 

 

[ جمعه بیست و چهارم شهریور 1391 ] [ 10:43 ] [ نمیچه خیاط㋡ ]

 

سلام بخشید که اون وسط مسط ها الگوی بالا تنه نصفه موند

 

خب اول مهر بود دیگه مدرسه ها باز شده

 

اول از همه فردا که روز ِ آتش نشانِ رو به همسری گلم تبریک میگم   

الهی که همیشه سر حال و سالم باشی نفسم   

اینو یادت نره من  همیشه بهت افتخار میکنم    

 

و اما

 

الگوی آستین

 

روش اندازه گیری آستین

۱- حلقه آستین: اندازه ی حلقه آستین را از روی حلقه بالا تنه مورد نظر

 با استفاده از خط کش منحنی یا متر ایستاده اندازه گیری کنید

اینطوری:

 

 

۲- بلندی آستین : برای اندازه گیری بلندی آستین کف دست را  روی

بر آمدگی باسن قرار دهید

از انتهای شانه روی استخوان آرنج تا استخوان برجسته ی مچ را اندازه بگیرید

۳- بازو: همانطور که دست روی بر آمدگی باسن قرار دارد برجسته ترین

 قسمت بازو را اندازه گیری کنید

۴:مچ: مچ را به طور آزاد اندازه گیری کنید ، متر را به دور دست بچرخانید

 

اندازه های لازم برای رسم الگوی آستین 

در اینجا سایز  ۳۸ عنوان شده

حلقه: (همون اندازه ای که خودمون گرفتیم از روی الگو)   اندازه  ۵/۴۱  سانتیمتر

بلندی آستین: اندازه  ۴/۵۸ سانتیمتر

بازو : اندازه  ۲۸ سانتیمتر

مچ: اندازه ۱۶ سانتیمتر

 

 

الگوی اولیه آستین :

 

الگوی اولیه بالا تنه مورد نظر را رسم کنید

خط کف حلقه آستین ،خط پهلو، خط منحنی حلقه ی آستین و

 خط سر شانه را روی کاغذ جداگانه رولت کنید (حتما بینشون کاربن

 بذارین تا  بعد از رولت کردن خطوط راحت مشخص باشه) 

این محل ها را من با نقطه چین در شکل مشخص کردم

خطی عمود بر کف حلقه مماس با حلقه ی آستین جلو رسم کنید ،

نقطه ی ۱ را علامت بگذارید

۲-۱ : یک سوم حلقه ی آستین  در سایز ۳۴ تا ۴۰ ، یک سوم حلقه ی

آستین منهای ۵/۰ سانتیمتر

در سایز ۴۲تا ۴۸ ، یک سوم حلقه ی آستین منهای ۱ سانتیمتر در 

سایز ۵۰تا ۵۶

از نقطه ی ۲ خطی عمود در عرض الگو رسم کنید

۳-۱: یک دوم اندازه ی  ۲-۱ ،از نقطه ی ۳ خطی عمود در عرض الگو

 رسم کنید

نقطه ی ۴  را روی حلقه ی بالا تنه پشت علامت بگذارید

۵-۱ :یک دوم اندازه ی ۳-۱ ، از نقطه ی ۵ عمودی کوتاه در عرض الگو

رسم کنید

نقطه ی ۶ را روی حلقه ی بالا تنه  جلو علامت بگذارید

نقطه ی ۷ را روی سر شانه ی جلو علامت بگذارید

۸-۵ : برابر با منحنی ۷-۶ + ۱ سانتیمتر در سایز  ۳۴تا ۴۰

، اندازه ی  ۲۵/۱ سانتیمتر در سایز ۴۲ تا ۴۸

و  اندازه ی۵/۱  سانتیمتر در سایز ۵۰ تا ۵۶

نقطه ی ۹ را روی سر شانه ی پشت علامت بگذارید

۱۰-۸ : برابر با منحنی  ۹-۴ + ۱ سانتیمتر در سایز ۳۴ تا ۴۰ ،

اندازه ی  ۲۵/۱ سانتیمتر در سایز ۴۲ تا ۴۸

 و اندازه ی  ۵/۱ سانتیمتر در سایز ۵۰ تا ۵۶

نقطه ی ۱۱ را روی کف حلقه در خط پهلو مشخص کنید

۱۲ -۵ : برابر با منحنی ۱۱ - ۶ منهای ۳/۰ سانتیمتر

۱۳ - ۱۰ : برابر با منحنی ۱۱ - ۴ منهای ۳/۰ سانتیمتر

۱۴ - ۸ : بلندی آستین ، از نقطه ی ۱۴ خطی عمود به دو طرف رسم کنید

از نقاط ۱۲ و ۱۳ دو خط  عمود به سمت پایین رسم کنید و نقاط

 ۱۵ - ۱۶ را علامت بگذارید

 

 

رسم منحنی بالای آستین

از یک دوم خط ۱۳-۱۰ ،  ۷۵/۰  سانتیمتر به داخل الگو بروید

از یک دوم خط  ۱۰- ۸  ، ۱ سانتیمتر به خارج الگو بروید

از یک سوم خط  ۸-۵ ، ۱ سانتیمتر به خارج الگو بروید

از  یک دوم خط ۱۲-۵  ، یک سانتیمتر به داخل الگو بروید

 

میتوان برای رسم شکل منحنی بالای آستین از خط کش

 پیستوله کمک گرفت

 

نکته ی بسیار مهم در رسم آستین این است که خط ۱۲-۱۳

 باید برابر با دور بازو  + ۴ سانتیمتر باشد

اگر نبود باید تغییراتی در آستین ایجاد کنید که در پست بعدی

 توضیح  میدم

 

اگر مشکلی یا سوالی بود حتما مطرح کنید

 

 [ چهارشنبه ششم مهر 1390 ] [ 19:18 ] [ نمیچه خیاط㋡ ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

سلام
به وبلاگ من خوش آمدی
امیدوارم مطالب این وبلاگ به دردت بخوره
و بتونی برای خودت لباس های قشنگی بدوزی

خیاطی رفتنم خیلی اتفاقی بود
برای کم شدن استرس اعلام نتایج کنکور رفتم کلاس خیاطی و ثبت نام کردم
همون سال هم دانشگاه قبول شدم
رشته ی تحصیلیم آب و هوا شناسیه
در کنار درس های دانشگاه خیاطی رو هم ادامه دادم
مدرک نازکدوزی و ضخیم دوزی و ژورنال و لباس عروس رو از سازمان فنی و حرفه ای گرفتم
به کار های هنری هم علاقه مندم
برای تفریح و سرگرمی خیاطی میکنم

البته شایدبا این اوضاع و احوال آب و هوا مزون هم زدیم ㋡امکانات وب
چاپ این صفحه